Showing: 1 - 1 of 1 Articles
Pióro wieczne i papier

Duchowość osób transpłciowych – specyfika potrzeb i wpływ na dobrostan psychiczny

Opublikowano w Mental Health & Human Resilience International Journal (MHRIJ) STRESZCZENIE Celem badania była próba sprawdzenia roli duchowości i religijności dla dobrostanu osób transpłciowych. Duchowość rozumiana jako konstrukt osobowościowy odwołujący się do naturalnego dążenia człowieka do transcendencji została w badaniu ujęta jako składowa trzech wskaźników: duchowości religijnej, wrażliwości etycznej i harmonii. Religijność została zbadana za …