Showing: 1 - 2 of 2 Articles
Międzynarodowy Dzień Widoczności Osób TRANS

Twoje życie ma Wartość

31 marca to Międzynarodowy Dzień Widoczności Osób Trans+. W ten dzień, jako koordynator zespołu diagnostyki niezgodności płciowej w Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia LuxMed chciałbym zapewnić wszystkie osoby, które zgłaszają się do nas z tą sprawą, że Wasze Życie ma Wartość!. Jesteście Ważnymi Osobami.A my zrobimy wszystko, by pomóc Wam w Waszej drodze do szczęścia.

Pióro wieczne i papier

Duchowość osób transpłciowych – specyfika potrzeb i wpływ na dobrostan psychiczny

Opublikowano w Mental Health & Human Resilience International Journal (MHRIJ) STRESZCZENIE Celem badania była próba sprawdzenia roli duchowości i religijności dla dobrostanu osób transpłciowych. Duchowość rozumiana jako konstrukt osobowościowy odwołujący się do naturalnego dążenia człowieka do transcendencji została w badaniu ujęta jako składowa trzech wskaźników: duchowości religijnej, wrażliwości etycznej i harmonii. Religijność została zbadana za …